top of page

The Yoni Egg story: 

The Jade Yoni Egg is THE BEST feminine awakening tool there is! 

A very sensual and powerful tool that can help you heal sexual trauma, awaken inner yoni sensitivity, enhance your sensations of pleasure, and bring you ecstatic divine orgasms.

 

It accommodates vitality, youthfulness, balance, and helps you keep your feminine sensual essence awake far beyond menopause!!

 

THIS IS A MUST HAVE FOR EVERY WOMAN!!

 

By your Jade Yoni Egg and receive a 10% discount code for the BEST YONI EGG COURSE in the world!! 

 

After you have paid, you will receive an email (within 24 hours) with the 10% discount code for the 7 week online Yoni Magic Mastery Course! 

 

Het Yoni Ei-verhaal:

Het Jade/Yoni-ei is HET BESTE hulpmiddel voor vrouwelijk ontwaking dat er is!

Een zeer sensueel en krachtig hulpmiddel dat je kan helpen seksueel trauma te genezen, innerlijke yoni-gevoeligheid wakker te schudden, je sensaties van genot te versterken en je extatische goddelijke orgasmes te bezorgen.

 

Yoni ei beoefening herbergt vitaliteit, jeugdigheid, balans en helpt je je vrouwelijke sensuele essentie wakker te houden tot ver na de menopauze !!

 

DIT IS EEN MUST HAVE VOOR ELKE VROUW !!

 

Extra Informatie:

Grootte van het Yoni-ei:

4,5cm x 3cm

 

Het yoni-ei helpt je om:

Je bekkenbodem- en vagina-spieren te versterken

Sterkere orgasmes ervaren

Transformeer je masturbatie in een divine zelfliefde en zelfbeminnings ritueel

Vergroot je pleasure 

Voel je vrouwelijker

Stimuleer natuurlijke lubricatie

 

Waarom Nefriet Jade als Yoni-ei:

Helende steen: Nefriet is een helende steen die helpt bij het versterken van het natuurlijke zelfgenezende vermogen van het lichaam.

 

Dichtheid en puurheid: Nefriet heeft een dicht opeengepakte, met elkaar verweven vezelachtige structuur die het een erg harde, sterke en dichte steen maakt, waardoor wordt voorkomen dat schadelijke onzuiverheden en bacteriën naar binnen kunnen dringen.

 

Gewicht en hardheid:

Nefrietjade is zwaarder dan de meeste stenen vanwege de dicht opeengepakte structuur. Dit maakt het een perfecte keuze als yoni-ei. Nefriet is ook erg hard, zelfs harder dan staal.

 

Fysieke eigenschappen van nefriet:

Minerale formule: Ca 2 Mg 5 (OH) 2 (Si 4 O 11 ) 2

Mohs-hardheid: 6,0 - 7,0

Specifieke dichtheid: 2,8 - 3,2

Reflectie-index: 1,61 - 1,63

 

Aditional Information:

Size of the Yoni egg:

4,5cm X 3cm

 

The yoni egg helps you to: 

strengthen your pelvic floor and vagina muscles

experience stronger orgasms

transform your masturbation into a sacred self-love practice

expand your pleasure sensations

feel more feminine

stimulate natural lubrication

 

Why Nephrite Jade for Yoni egg:

Healing stone: Nephrite is a healing stone that helps amplify body’s natural self-healing capacity. 

 

Dense & Pure: 

Nephrite has a tightly packed interwoven fibrous structure that makes it very tough, strong and dense, preventing any harmful impurities and bacteria from diffusing inside.

 

Heavy & Hard: 

Nephrite jade is heavier than most stones because of its tightly packed structure. This makes it a perfect choice as yoni egg. Nephrite is also very hard, even harder than steel.

 

Physical Properties of Nephrite:

Mineral formula: Ca2Mg5(OH)2(Si4O11)2

Mohs hardness: 6.0 – 7.0

Specific density: 2.8 – 3.2

Reflection index: 1.61 – 1.63

Jade Yoni Egg - 100% Nephrite Jade

€95.00Price
    bottom of page