top of page

DISCLAIMER

 

Op het gebruik van deze website https://www.unleashyourwildness.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

 

Gebruik van Informatie

Marianne van Katwijk streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Marianne van Katwijk niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 

De informatie op de website is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie op https://www.unleashyourwildness.com  zal geen enkele ziekte, ziekte of aandoening behandelen of diagnosticeren en als u dergelijke problemen ondervindt, dient u het advies en onderzoek in te winnen van uw geregistreerde arts of behandelaar, zoals bepaald door uw eigen oordeel. U begrijpt dat de informatie op https://www.unleashyourwildness.com geen vervanging is voor gezondheidszorg of medisch advies van welke aard dan ook. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw eigen mentale welzijn, inclusief uw mentale en fysieke keuzes en beslissingen. U stemt ermee in om medisch advies in te winnen zoals bepaald door uw eigen oordeel voordat u enige actie onderneemt in verband met de informatie op https://www.unleashyourwildness.com of het gebruik van medicijnen stopt zoals voorgeschreven door uw arts. Marianne van Katwijk en / of UnleashYourWildness kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens een partij voor enige directe, indirecte, punitieve, speciale, incidentele of andere gevolgschade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van dit materiaal, dat wordt verstrekt “zoals het is, ”En zonder garanties.

 

Video-disclaimer

De informatie in een of alle van de weergegeven video's is alleen voor informatieve doeleinden. Unleash Your Wildness en/of Marianne van Katwijk kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens een partij om welke reden dan ook die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of de interpretatie van de informatie die in deze video wordt gepresenteerd.

 

Testimonial disclaimer

Getuigenissen die op deze website https://www.unleashyourwildness.com verschijnen, worden ontvangen via tekst, audio of video. Het zijn de werkelijke ervaringen van een individu en weerspiegelen de ervaringen uit het echte leven van degenen die onze producten en / of diensten hebben gebruikt. We beweren niet dat het typische resultaten zijn die consumenten in het algemeen zullen behalen. De getuigenissen zijn niet noodzakelijk representatief voor al degenen die onze producten en / of diensten zullen gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de meningen of opmerkingen die op deze site worden gepost. U begrijpt dat alle getuigenissen of goedkeuringen (hierna "meningen") door onze klanten of publiek vertegenwoordigd op https://www.unleashyourwildness.com, of via onze producten, programma's, andere websites, inhoud, bestemmingspagina's, verkooppagina's of aanbiedingen, zijn uitsluitend meningen van individuen. Evenzo is alle informatie op https://www.unleashyourwildness.com en op onze andere programma's, inhoud en aanbiedingen uitsluitend onze mening en daarom geen verklaringen, garanties of garanties van welke aard dan ook.

bottom of page